ECDL BASE - kurs komputerowy zakończony Certyfikatem Europeskim

14.09.2017

ECDL BASE - kurs komputerowy, który umożliwia uczestnikom potwierdzenie oraz nabycie podstawowych umijętności komputerowych, które są niezbędne w dzisiejszym społeczeństwie informatycznym. Uzyskanie certyfikatu  ułatwi start w życiu zawodowym, wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy krajowym i międzynarodowym, a także pozwoli pracodawcy zaoszczędzić czas na sprawdzanie Twoich kompetencji komputerowych i nauki podstawowych funkcji oprogramowania.

Czym jest Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych?

Jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Nazywany wcześniej w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

ECDL Base obejmuje moduły:

B1 - Podstawy pracy z komputerem,

B2 - Podstawy pracy w sieci,

B3 - Przetwarzanie tekstów,

B4 - Arkusze kalkulacyjne.

Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności  z zakresu:

  • Znajomości kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
  • Umiejętności dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
  • Stosowania głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach.
  • Znajomości zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.
  • Znajomości zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
  • Znajomości zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
  • Tworzenia i edycji niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i wysyłania. Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu. Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.
  • Pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
  • Wstawiania danych do komórek, tworzenia list różnymi metodami. Wybierania, sortowania, kopiowania, przesuwania i usuwania danych.
  • Wybierania, tworzenia i formatowania wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.

 

ZRÓB KURS ECDLa ! - a zobaczysz jak rozwinie się Twoja kariera!

 

Dlaczego warto wybrać kurs w OKZ Skoczów:

- kameralne grupy;

- dobra atmosfera;

- wykwalifikowani wykładowcy;

-różnorodność w prowadzenia zajęć, wykorzystywanie różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych, a także metod i technik prowadzenia zajęć (m.in, prezentacja multimedialna, praca na programach komputerowych, burza mózgów);

-program kursu odpowiada aktualnym potrzebom i najnowszym trendom rynku, nauka odnajduje praktyczne zastosowaniu na rynku pracy;

- dobre wyposażenie sal lekcyjnych;

- dogodna lokalizacja; 

Dodatkowe informacje i zapisy:

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl