Księgowość I stpnia. ZAPRASZAMY!!!

2.08.2017

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych.

 
W ciągu 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych uzyskasz umiejętności:

▶ posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
▶ księgowania podstawowych operacji gospodarczych,
▶ sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego,
▶ obsługi programu komputerowego wspomagającego księgowość  (SYMFONIA)

Od uczestników kursu nie wymagamy żadnego doświadczenia lub wiedzy z tematyki objętej programem szkolenia, ale minimum średniego wykształcenia, aby kursant uzyskał pierwszy stopień certyfikacji w zawodzie księgowego.

Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują zaświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).