Kurs kadry - płace z obsługą programu Płatnik - ZAPRASZAMY

24.05.2018

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest przez doświadczoną, pracującą w kadrowości przez wiele lat osobę, zgodnie z zasadą "teorię przekuwamy w praktykę".

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem systemu PŁATNIK. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu  o najnowsze przepisy obowiązujące w 2018 roku.

Osoby, które kończą szkolenie w naszym ośrodku mogą pochwalić się znalezieniem i sukcesami w pracy zawodowej kadrowej. Cenią sobie jakość prowadzonych zajęć, aktualność informacji.

 

Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiedzę z zakresu:

• szczegółowego zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik;

• przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS;

• zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

• form i rodzajów zatrudnienia i potrafi wskazać różnice (umowy o prace, umowy cywilno – prawne;

• podstawowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu;

• ustalania podstaw wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

• zasad podlegania do ubezpieczeń w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia;

Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać umiejętności praktyczne z zakresu:

• stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo – płacowych;

• obsługi programów komputerowych związanych z zagadnieniami kadrowo-płacowymi - program Płatnik;

• obliczania wymiaru urlopu;

• obliczania wynagrodzeń: wysokość składek, należny podatek, wynagrodzenie urlopowe;

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz z tytułu podróży służbowych;

• sporządzania deklaracji skarbowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR;

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:

- rzutnik multimedialny;

- komputery z odpowiednim programem;

- prezentacja multimedialna;

- opracowania wykładowcy;

- Kodeks pracy;

Osoby, które kończą szkolenie w naszym ośrodku mogą pochwalić się znalezieniem i sukcesami w pracy zawodowej kadrowej.

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

67 godz - 650 zł.  Ilość miejsc ograniczona!

Zapisz się

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl