Kurs komputerowy. Zapraszamy

4.06.2019

Zapraszamy na kurs nauki obsługi programów komputerowych. Zajęcia prowadzi doświadczony, cierpliwy i życzliwy instruktor. Zadowolenie uczestników naszych kursów potwierdzają wysokie oceny w ankietach i referencjach.

Cel kursu

Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych z pakietu MS Office wykorzystywanych w pracach biurowych i w biznesie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw obsługi komputera

Poziom wykształcenia nie ma tutaj istotnego znaczenia, gdyż z tą tematyką radzą sobie już gimnazjaliści. Wystarczą chęci i stan zdrowia pozwalający na pracę przy komputerze – zapraszamy.


Ramowy program kursu

  1. MS Word- przetwarzanie tekstów- 10 godzin
  2. MS Excel- arkusze kalkulacyjne- 15 godzin
  3. MS Power Point – grafika menadżerska i prezentacyjna - 5 godzin

Szczegółowy program kursu

Przetwarzanie tekstów MS Word – 10 godzin
Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
Drukowanie dokumentów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe


Arkusze kalkulacyjne MS Excel – 15 godzin
Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu
Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików
Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego
Sortowanie, filtrowanie danych
Sposoby zabezpieczania danych
Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja
Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

 

MS Power Point – grafika menadżerska i prezentacyjna - 5 godzin

Praca z programem do przygotowania prezentacji,
Dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
Omówienie podstawowych funkcji,
Pomoc programu
Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
Przygotowanie i formatowanie tekstów,
Wzorzec slajdów
Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraż
Przygotowanie pokazu slajdów,
Omówienie trybu prezentacji
Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Data rozpoczęcia kursu : sierpień 2019

Czas trwania: 30 godziny

Cena kursu: 450 zlotych.

Ilość miejsc ograniczona!


Dodatkowe informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie

ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl

TRWA NABÓR