Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna - startujemy 23.08.2017 r.

10.08.2017

Zapraszamy na kurs - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna!

Zajęcia obejmują 16 godzin ( tj 3 spotkania) w godzinach 16.00 - 20.00
Termin rozpoczęcia: 23.08.2017 r.
Cena wynosi: 120 zł

Zajęcia poprowadzi ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem.
Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności:
- zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
- przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym;
-nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach;