Obsługa żurawia samojezdnego kat. II Ż.

9.03.2018

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych.

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi żurawia samojezdnego.
- przyszły kursant na operatora powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu tego typu czyli prawo jazdy kat. C.

Sposób zakończenia kursu
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed komisją UDT.

Cena: 700 zł

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl