Rejestratorka medyczna.

15.05.2018

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu rejestratorki medycznej, w tym rozliczania usługi z NFZ.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących pracować w branży medycznej, lubiących pracę z ludźmi.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu:
- obsługi programów informatycznych, 
- opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ,
- zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki,
- podstaw psychologii, 
- odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medycznej, 
- zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

Liczba godzin: 30
Cena kursu: 450 zł

TRWA NABÓR

Dodatkowe informacje i zapisy:
 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl