SPAWANIE

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:

- spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)

- spawanie acetylenowo-tlenowe (311)

- spawanie łukowe  w osłonie gazów aktywnych (135)-MAG

- spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych (131) - MIG

- spawanie łukowe elektrodą wolframową (141)- TIG

- spawanie łukowe elektrodą wolframową (141)- TIG ALUMINIUM

 

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu

w  zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 3 do 5 tygodni.

 

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

W wywniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawniania, tj,;

- Książkę spawacza

- Świadectwo egzaminu spawacza w języku polskim (przetłumaczony z tyłu na język angielski, niemiecki i francuski)

 

Absolwenci kursów spawalniczych oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza firmowanego

przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz

Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą).

 

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606-1, 9606-2 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.


 Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

 Gwarantujemy:

 - wysoki poziom nauczania

 - środki i materiały dydaktyczne

 

ZDOBĄDŹ Z NAMI UPRAWNIANIA I KWALIFIKACJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY!!!

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl