Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie

Szkolenia okresowe BHP - samokształcenie kierowane w formie e-learningu

3.02.2023

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

 

 

 

1 . Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:
  • pracowników administracyjno- biurowych
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół
  • pracowników inżynieryjno- technicznych
  • nauczycieli
  • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2014 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl