Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G2).

3.02.2023

Rozpoczynamy  szkolenie  przygotowujące do uzyskania  lub odnowienia uprawnień URE G- 2.

Jeżeli jesteś zainteresowany jeszcze możesz dołączyć do szkolenia!

 • Koszt szkolenia: 700 zł (Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe orz egzamin E lub D)
 • Koszt dodatkowego egzaminu URE: 349 zł
 • Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej lub online
 • Zakończenie szkolenia: Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

Zakres uprawnień który można uzyskać:

Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych  urządzeń energetycznych

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl