Kurs Spawania. Zyskaj nowe kwalifikacje. START 5 listopada godz. 15.30

16.10.2018

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:


111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną

131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)

135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)

136 - spawanie drutami proszkowymi

141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową (TIG)

311 - spawanie acetylenowo-tlenowe

 

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 •   kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych
 •   kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych blach
 •   kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych rur

 

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

 •   stale niestopowe (czarne)
 •   stale stopowe (nierdzewne)
 •   stopy aluminium

 

Wszystkie kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Atrakcyjna i konkurencyjna cena względem innych ośrodków spawania

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed Komisją licencjonowaną przez Instytutu Spawalnictwa.

 

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza
 • Świadectwo egzaminu spawacza

Absolwenci kursu mogą za dodatkową opłatą uzyskać Certyfikat Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TUV SUD.

 

Podstawowe wymagania stawiane naszym kursantom:

 •  ukończone 18 lat
 •  wykształcenia minimum postawowe
 •  zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu spawacza.

 

Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

 

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom nauczania
 • środki i materiały dydaktyczne

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl