Kurs spawania - zyskaj nowe kwalifikacje. Start 05.08.2019, godz. 15.30

17.07.2019

Serdecznie zapraszamy na kursy spawania

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:
111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną
131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
136 - spawanie drutami proszkowymi
141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową (TIG)
311 - spawanie acetylenowo-tlenowe

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych
 • kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych blach
 • kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych rur

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

 • stale niestopowe (czarne)
 • stale stopowe (nierdzewne)
 • stopy aluminium

Wszystkie kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Atrakcyjna i konkurencyjna cena względem innych ośrodków spawania
Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed Komisją licencjonowaną przez Instytutu Spawalnictwa.

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza
 • Świadectwo egzaminu spawacza

Absolwenci kursu mogą za dodatkową opłatą uzyskać Certyfikat Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TUV SUD.

Podstawowe wymagania stawiane naszym kursantom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenia minimum postawowe
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu spawacza.

W cenie kursu zapewniamy:

 • szkolenie
 • środki i materiały dydaktyczne
 • egzaminy
 • koszty dokumentów (książeczka i certyfikat)
 • maski i rękawice ochronne

Gwarantujemy:

 • doświadczoną i wykwalifikowana kadrę dydaktyczną
 • wysoki poziom nauczania

Naszą ofertę znajdziecie Państwo również w Bazie Usług Rozwojowych  - zobacz tutaj

Zapraszamy!!!

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl