Konserwacja urządzeń technicznych UDT

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

- Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z budową, konserwacją oraz eksploatacją wózków, poznają także warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

- Warunki stawiane kandydatom: - w zakresie części mechanicznej kandydat na konserwatora wózków powinien posiadać wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa; - w zakresie części elektrycznej powinien posiadać elementarną wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

 

Konserwator podnośników

- Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z konserwacją podnośników, podstawami prawnymi działania dozoru technicznego, budową podnośników, podstawowymi wiadomościami z materiałoznawstwa.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

Konserwator podestów ruchomych

- Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji konserwatora podestów ruchomych, a także przygotowanie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego przeprowadzania konserwacji podestów ruchomych.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

Konserwator suwnic

- Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z dot. m.in.: charakterystyki i obsługi żurawi wieżowych; podziału żurawi na grupy i typy; budowy żurawi; zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego, bhp.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.