ODNOWIENIA UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH

Odnowienia z zakresu :

- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G-1)

- Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G-2)

- Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (G-3)

Odnowienie uprawnień odbywa się w ciągu jednego dnia. Seminarium przygotowuje do egzaminu przed komisją Urzędu Regulacji Energetycznej.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl