Uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych UDT

1. Kierowca operator wózków jezdniowych

- wózki unoszące;

- wózki naładowane i ciągnikowe;

- wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane;

- wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;

- wózki podnośnikowe specjalizowane.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

 

2. Obsługa żurawi

- samojezdnych;

- przenośnych;

- przewoźnych;

- stacjonarnych;

- wieżowych;

- szynowych.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

3.Obsługa podestów ruchomych

- Kategoria IIIP - do obsługi podestów ruchomych przewoźnych i stacjonarnych (30 godzin);

- Kategoria IIP - do obsługi podestów ruchomych wiszących stacjonarnych i wiszących przejezdnych (56 godzin),

- Kategoria IP - do obsługi podestów ruchomych samojezdnych (34 godziny).

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

 

4. Obsługa dźwigów towarowo-osobowych

- zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dot. m.in.: budowy dźwigów; obowiązków i zadań obsługującego dźwigi towarowe; awarii i wypadków; dozoru technicznego; przepisów bhp oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.

5.Obsługa suwnic

Szkolenie dzieli sie na trzy warianty:

- I - dla kandydatów do obsługi suwnic o specjalnym przeznaczeniu;

- II - dla kandydatów do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny (praca na wysokości);

- III - dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.