Uprawnienia energetyczne (ELEKTRYCZNE, PALACZ CO I Inne)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV lub/i powyżej 1 kV  (G 1)

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień. Sposób zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa ZDZ Katowice.

Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G 2)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.). Sposób zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (G 3)

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu URE na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń m.in.: - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych, - Sieci gazowe. - Urządzenia i instalacje gazowe. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień