ODNOWIENIA UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH

Odnowienia z zakresu :

- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, SEP (G-1)

- Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (G-2)

- Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (G-3)

Odnowienie uprawnień odbywa się w ciągu jednego dnia. Seminarium przygotowuje do egzaminu przed komisją Urzędu Regulacji Energetycznej.

Koszt egzaminu 185 zł