Oferta kursowa - skoczow

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Kosztorysowanie robót budowlanych Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych. 60 800 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika - w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Liczba godzin uzależniona jest od wybranej specjalności kursowej
30 350 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru)

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin wewnętrzny - zaświadczenie o ukończeniu kursu
Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu anatomii stopy i dłoni, dermatologicznych schorzeń dłoni, stóp i paznokci, zasad manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, metod przedłużania paznokci, a także zdobnictwa paznokci 30 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwignic

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu dozorowego 35 650 zł TRWA NABÓR
Masażysta

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Poznanie zasad i nabycie uimiejetności masażu: klasycznego, segmentarnego, limfatycznego oraz przyrządowego; pomoc doraźna; kinezyterapia; fizykoterapia; masaż sportowy i leczniczy. 72 750 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji oraz do egzaminu dającego uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM) lub wyposażenia mechanicznego (M).

Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- konserwacja żurawi z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym (EM): do 245 godzin;
- konserwacja żurawi z wyposażeniem mechanicznym (w tym i hydraulicznym M): do 200 godzin.

52 750 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez UDT, TDT lub WDT
Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z budową, konserwacją oraz eksploatacją wózków, poznają także warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

Warunki stawiane kandydatom:
- w zakresie części mechanicznej kandydat na konserwatora wózków powinien posiadać wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa;
- w zakresie części elektrycznej powinien posiadać elementarną wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.

40 1 200 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigników

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją UDT lub TDT.
Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu dającego uprawnienia konserwatora dźwigników.

Liczba godzin uzależniona jest od rodzaju dźwigników:
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym - 40 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem hydraulicznym i pneumatycznym - 50 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym - 70 godzin.
40 952 zł TRWA NABÓR
Kasjer walutowo-złotowy

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu .
Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zgadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera.

Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
16 600 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.
Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- dla osób ubiegających się o kategorię III - 180 godzin;
- dla osób posiadających kategorię III i ubiegających się o kategorię II - 139 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię II - 309 godzin;
- dla osób posiadających kategorię II i ubiegających się o kategorię I - 108 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię I - 417 godzin;
- dźwigi z napedem hydraulicznym: 62 godziny.
40 1 000 zł TRWA NABÓR