Oferta kursowa - skoczow

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Księgowość wspomagana komputerem Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez:
- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
100 1 100 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych. 60 800 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika - w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Liczba godzin uzależniona jest od wybranej specjalności kursowej
30 350 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru)

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin wewnętrzny - zaświadczenie o ukończeniu kursu
Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu anatomii stopy i dłoni, dermatologicznych schorzeń dłoni, stóp i paznokci, zasad manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, metod przedłużania paznokci, a także zdobnictwa paznokci 30 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych oraz do egzaminu dajacego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych.

Warunki stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8-letniej szkoły podstawowej);
- świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi dźwigu towarowego.
35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwignic

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu dozorowego 35 650 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi wieżowych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora żurawi wieżowych w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM), mechanicznego (M) oraz elektrycznego (E).

Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- konserwacja żurawi w zakresie wyposażenia mechanicznego(M): (kategorie: IV - 80 godzin; III - 105 godzin; II - 115 godzin; I - 133 godziny);
- konserwacja żurawi w zakresie wyposażenia elektrycznego (E) (kategorie: IV - 60 godzin; III - 110 godzin; II - 115 godzin; I - 133 godziny);
- konserwacja żurawi w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM): (kategorie: IV - 103 godziny; III - 138 godzin; II - 158 godzin; I - 184 godziny).

52 800 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji oraz do egzaminu dającego uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM) lub wyposażenia mechanicznego (M).

Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- konserwacja żurawi z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym (EM): do 245 godzin;
- konserwacja żurawi z wyposażeniem mechanicznym (w tym i hydraulicznym M): do 200 godzin.

52 800 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.
Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- dla osób ubiegających się o kategorię III - 180 godzin;
- dla osób posiadających kategorię III i ubiegających się o kategorię II - 139 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię II - 309 godzin;
- dla osób posiadających kategorię II i ubiegających się o kategorię I - 108 godzin;
- dla osób ubiegających się bezpośrednio o kategorię I - 417 godzin;
- dźwigi z napedem hydraulicznym: 62 godziny.
40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigników

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją UDT lub TDT.
Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu dającego uprawnienia konserwatora dźwigników.

Liczba godzin uzależniona jest od rodzaju dźwigników:
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym - 40 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem hydraulicznym i pneumatycznym - 50 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym - 70 godzin.
40 952 zł TRWA NABÓR