Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe).

5.06.2019

Szukasz nowej pracy? Chcesz nabyć dodatkowe kwalifikacje? Zainteresuj się zawodem - kierowca operator wózków jezdniowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych  oraz pracy w zawodzie operatora wózków podnośnikwoych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wózków.

Przedmiotem nauczania są między innymi: podstawy elektrotechniki, budowa wózków podnośnikowych, technologia robót oraz użytkowanie eksploatacyjne.

Nasz ośrodek organizuje pełne szkolenie na wysokim poziomie wraz z teorią i praktyką, które kończy się państwowym egzaminem UDT, zdawanym przez kursantów prawie 100 %.

Planowana data rozpoczęcia: wrzesień 2019

Cena: 500 zł + Egzamin UDT

Zapisz się

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl