KURSY SPAWALNICZE

OKZ Skoczów zaprasza na kursy spawania

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:

111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną
131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG- Aluminium)
135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG- Stal nierdzewna)
141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową (TIG)
141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową (TIG - Aluminium)
141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową (TIG - Stal nierdzewna)
311 - spawanie acetylenowo-tlenowe

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych
 • kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych blach
 • kurs ponadpodstawowy - spawanie spoin czołowych rur

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

 • stale niestopowe (czarne)
 • stale stopowe (nierdzewne)
 • stopy aluminium

Wszystkie kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Atrakcyjna i konkurencyjna cena względem innych ośrodków spawania
Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed Komisją licencjonowaną przez Instytutu Spawalnictwa.

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza
 • Świadectwo egzaminu spawacza

Absolwenci kursu mogą za dodatkową opłatą uzyskać Certyfikat Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TUV SUD.

Podstawowe wymagania stawiane naszym kursantom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenia minimum postawowe
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu spawacza.

W cenie kursu zapewniamy:

 • szkolenie
 • środki i materiały dydaktyczne
 • egzaminy
 • koszty dokumentów (książeczka i certyfikat)
 • maski i rękawice ochronne

Gwarantujemy:

 • doświadczoną i wykwalifikowana kadrę dydaktyczną
 • wysoki poziom nauczania
 • własną bazę dydaktyczną - spawalnia atestowana przez Instytut Spawalnictwa

Kursy spawania prowadzone są w trybie indywidualnym - dostosowane do twojego czasu pracy.

Prowadzimy również: 

 • Kursy cięcia acetylenowo - tlenowego
 • Szkolenie przygotowujące do odnowień uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl