Kurs kadry - płace z obsługą programu Płatnik.

7.07.2022

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest przez doświadczoną, pracującą w kadrowości przez wiele lat osobę, zgodnie z zasadą "teorię przekuwamy w praktykę".

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem systemu PŁATNIK. Kurs przygotowany
i prowadzony w oparciu  o najnowsze przepisy obowiązujące w 2022 roku.

 

Program szkolenia:

 • Nawiązywanie stosunku pracy
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Zasady naliczania wynagrodzeń
 • Dokumentacja i rozliczanie pracownika z ZUS
 • Dokumentacja i rozliczanie pracownika z US
 • Program PŁATNIK
 • Pracownicze Plany Kapitałow
 • Rodo w kadrach
 • BHP
 • Nowy Ład

 

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

 

Czas trwania: 68 godziny

Cena kursu: 800 złotych

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisz się

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl