Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe).

13.05.2022

Kurs na ma celu przygotować Cię do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych.  Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi wózków. Egzamin zdajesz na tym samym sprzęcie i placu manewrowym, na którym miałeś szkolenie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie:

  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • ukończone 18 lat;
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wózków.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

  • 10 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
  • 5 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. I WJO ).

 Cena obejmuje:

  • pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną obsługę wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy ( kawa, herbata, woda mineralna ),
  • załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.

Planowana data rozpoczęcia: Czerwiec 2022r.

Cena: 550 zł + Egzamin UDT

 

Zapisz się

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl