Uprawnienia G1/G2/G3. Zapraszamy.

22.03.2023

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

 • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
  - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  - Zespoły prądotwórcze,
  - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.

          Cena: 700 zł (Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz jeden egzamin E lub D)

 • G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
  - Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
  - Sieci i instalacje cieplne,
  - Wymienniki ciepła,
  - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  - Sprężarki.

           Cena: 700 zł (Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz jeden egzamin E lub D)

 • G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
  - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  - Sieci gazowe.
  - Urządzenia i instalacje gazowe.

         Cena: 800 zł (Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz jeden egzamin E lub D)

 

Koszt dodatkowego egzaminu URE 349 zł/ osoby

 

Przypominamy iż uprawnienia URE są ważne przez 5 lat!

Po tym okresie wymagane jest ich odnowienie i zdanie po raz kolejny egzaminu URE.

 

Zakończenie szkolenia: Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

 

Zapisz się

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl