Odnowienie uprawnień spawacza. Zapraszamy. 05.04.2023

21.03.2023

W celu przedłużenia uprawnień należy zgłosić się do naszego Ośrodka Kształcenia, wykonać próbkę spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 (lub np. 9606-2) i po pozytywnej ocenie oczekiwać na dokumenty.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

  • Ustalenie terminu egzaminu
  • Ćwiczenia – wykonanie próbnego złącza spawanego
  • Egzamin
  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje wpis do książeczki spawacza i certyfikat w wersji polskiej, (przetłumaczony z tyłu na język angielski, niemiecki i francuski) ważne przez okres 3 lat.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

 

Zapraszamy

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51 lub 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl